TAIGE RICH

Bốn lĩnh vực dịch vụ:

Dịch vụ săn tìm nhân tài chất lượng cao

Nguồn nhân lực

Tư vấn quản lý doanh nghiệp (thành lập Công ty/ tư vấn về thuế/ dịch vụ kế toán)

Nâng cao chất lượng nghề nghiệp


Tính đến tháng 6 năm 2019, chúng tôi đã phục vụ cho hơn 800 khách hàng, tất cả doanh nghiệp được phục vụ đều là những công ty xuất sắc trong ngành và phát triển nhanh chóng. Các doanh nghiệp trọng điểm trong ngành đã thực hiện thành công bao gồm doanh nghiệp trung ương, Các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn tại địa phương, liên doanh giữa doanh nghiệp nước ngoài với Trung Quốc, doanh nghiệp tư nhân cổ phần hóa và doanh nghiệp ưu tú phát triển nhanh chóng, cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý chất lượng cao. Hợp tác với hơn 60 trường cao đẳng và đại học để nâng cao năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp của sinh viên khi tốt nghiệp, cung cấp định hướng nghề nghiệp, đào tạo đặc biệt tùy theo các vị trí công việc khác nhau, hỗ trợ cho hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp trước khi đi làm việc, đề xuất đơn vị làm việc.